Over Dikkerboom

Dikkerboom Betonboringen heeft als doel om een unieke partner voor opdrachtgevers te zijn op het gebied van bewerking van harde, steenachtige materialen en asfalt. Wij richten ons met name op het boren, zagen, fraisen en verankeren in deze materialen. Hiermee zijn we de grootste in Nederland en dat willen we ook blijven! Lees ervaring

Over ons

Dikkerboom Betonboringen is met ruim 125 professionals een specialist op het gebied van alle voorkomende boorwerkzaamheden. Sinds 1983 zijn wij actief op alle markten in de bouw, waaronder in het bijzonder woningbouw, utiliteitsbouw, civiele betonbouw, spoor-, grond- en wegenbouw. Dit familiebedrijf is door vakmanschap, veelzijdigheid van diensten, snelheid van handelen, behoud van kwaliteit, toewijding en betrokkenheid van onze medewerkers en oog voor de wensen en eisen van de klant uitgegroeid tot marktleider in Nederland wat specialistische boorwerkzaamheden betreft. Naast deze booractiviteiten zijn wij sterk in het verrichten van specialistische zaagwerkzaamheden en ervaren in draadzagen en het plaatsen van ankers.

Wij bewerkstelligen een landelijke dekking met 12 vestigingen in Nederland. Activiteiten in het buitenland worden aangestuurd vanuit het hoofdkantoor te Utrecht.

Beleid en missie

Dikkerboom Betonboringen heeft zich ten doel gesteld om een unieke partner voor haar opdrachtgevers te zijn op het gebied van bewerking van harde, steenachtige materialen en asfalt. Wij richten ons met name op het boren, zagen, fraisen en verankeren in deze materialen. Hiermee zijn wij de grootste in Nederland en we streven er naar om de grootste te blijven.

Wij doen dit door de inzet van ter zake kundige en goed opgeleide medewerkers, door de inzet van goed materieel, door het toepassen van nieuwe en van bewezen technieken en door een voortdurende bewaking van de processen en de kwaliteit van uitvoering van onze diensten.

De kritische succesfactoren van Dikkerboom Betonboringen ten opzichte van andere organisaties in dezelfde branche zijn deskundige professionals, flexibele inzet, aandacht voor mensen, goed en betrouwbaar materieel en beschikking over landelijke dekking.

De kernwaarden van Dikkerboom Betonboringen zijn: Ondernemend, Professioneel, Flexibel, Persoonlijk en Veilig

Maximale Kwaliteit

Om het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen bereiken en te kunnen handhaven, is het nodig dat iedere medewerker bekend is met en betrokken is bij de doelen en middelen van het managementsysteem. De directie zal te allen tijde zorgdragen voor de juiste bedrijfsmiddelen en faciliteiten, geschoold personeel en opleidingen die nodig zijn voor de uitvoering van de beschreven processen.

Het in het handboek beschreven managementsysteem voldoet aan de eisen van de nieuwste norm NEN-EN-ISO 9001, VCA** en BRL 0509.