Bevestigen

Alles wat bevestigd wordt, moet ook vast blijven zitten. Of het nu gaat om bevestiging(en) van staalconstructies, machines, hekwerken, leuningen en kolommen, geen enkel type verankering heeft nog geheimen voor ons.

Ankers
Zowel chemische
Stekken
cementgebonden
Mechanische oplossingen
als met mechanische ankers

BRL 0509 certificatie

Wij hebben gecertificeerde applicateuren die ankers aanbrengen onder het certificaat BRL 0509.

Ankers die door een gecertificeerde applicateur aangebracht worden onder certificaat BRL 0509 worden steekproefsgewijs getest op basis van trekproeven. Hiervoor wordt dan ook een certificaat afgegeven. De frequentie en de hoeveelheid die getest wordt, wordt opgegeven door de opdrachtgever.

Download ons KOMO-procescertificaat BRL 0509

Ankerverlijmingen

Dankzij een jarenlange relatie met toonaangevende leveranciers zijn we specialist in ankerverlijmingen. Chemische of mechanische verankering? Welke specificatie u ook wilt, wij regelen het voor u. Alles 100% muurvast.

Bevestigen

Alles wat bevestigd wordt, moet ook vast blijven zitten. Of het nu gaat om bevestiging(en) van staalconstructies, machines, hekwerken, leuningen en kolommen, geen enkel type verankering heeft nog geheimen voor ons. Dankzij een jarenlange relatie met toonaangevende leveranciers zijn we zelfs specialist in ankerverlijmingen. Chemische of mechanische verankering? Welke specificatie u ook wilt, wij regelen het voor u. Alles 100% muurvast en verantwoord volgens BRL 0509.

Neem contact met ons op