Dikkerboom Betonboringen heeft als doel om een unieke partner voor opdrachtgevers te zijn op het gebied van bewerking van harde, steenachtige materialen en asfalt. Wij richten ons met name op het boren, zagen, fraisen en verankeren in deze materialen. Hiermee zijn we de grootste in Nederland en dat willen we ook blijven!

We doen dit door de inzet van ter zake kundige en goed opgeleide medewerkers, door de inzet van goed materieel, door het toepassen van nieuwe en bewezen technieken en door een voortdurende bewaking van de processen en de kwaliteit van uitvoering van onze taken.

De kritische succesfactoren waarin wij onderscheidend zijn ten opzichte van onze conculega’s zijn onze deskundige professionals, flexibele inzet, aandacht voor mensen, goed en betrouwbaar materieel en de beschikking over landelijke dekking.

Onze kernwaarden zijn: Ondernemend, Professioneel, Flexibel, Persoonlijk en Veilig.